Personeel

Personeellid: Verantwoordelikhede: E-pos Adres:

Administratiewe Personeel

Mnr. J.C. Retief Skoolhoof jcretief@hspjolivier.co.za
Me. G. Warren Sekretaresse admin@hspjolivier.co.za
Me. A. Cronjé Oud-Skoliere Sekretaresse acronje@hspjolivier.co.za
Me. J. Schoonbee Finansiële Beampte jschoonbee@hspjolivier.co.za

Leierspan

Mnr. M. Cronjé  Adjunkhoof
Sport en Bemarking
mcronje@hspjolivier.co.za
Me. R. Eygelaar  Personeelhoof
Graad 1 Onderwyseres
reygelaar@hspjolivier.co.za
Me. C. Henning Skooladministrasie
Boekekamer
Wiskunde en Fisiese Wetenskappe
chenning@hspjolivier.co.za
Me. S. Jansen van Rensburg  Hoof van Akademie sjansenvanrensburg@hspjolivier.co.za

Graadhoofde

Me. M. Raats  Graad R-3 Graadhoof
Debat/Redenaars: Gr.4-7
Noodhulp
mraats@hspjolivier.co.za
Mnr. L. Wepener  Huis W.E.G. Louw Superintendent
Graad 4-7 Graadhoof
lwepener@hspjolivier.co.za
Mnr. J. Taljaard  Graad 8 – 9  Graadhoof jtaljaard@hspjolivier.co.za
Me. M. Roux  Graad 10-12 Graadhoof
Hoof van Atletiek
Hokkie Organiseerder
mroux@hspjolivier.co.za

Akademiese Personeel

Mnr. D. Barnard Besigheidstudies Onderwyser dbarnard@hspjolivier.co.za
Me. L. Barnardt VCSV
Lewensoriëntering Vakhoof
lbarnardt@hspjolivier.co.za
Me. H. Coetzee Klerebank
Hoof van Netbal
Graad 5 Onderwyseres
hcoetzee@hspjolivier.co.za
Me. R. Crous  Graad 1 Onderwyseres
Mini-Krieket
rcrous@hspjolivier.co.za
Me. A. Gowar  Head of English Department
Tennis Organiseerder
agowar@hspjolivier.co.za
Me. I. Hurter  Graad R Onderwyseres ihurter@hspjolivier.co.za
Mnr. B. Korf  Hokkie Afrigter bkorf@hspjolivier.co.za
Mnr. H. Kruger  Geografie Onderwyser bkorf@hspjolivier.co.za
Mnr. B. Meier  Intern
Webbladadministrateur
bmeier@hspjolivier.co.za
Mnr. W. Oosthuizen  Biblioteek
Fotograaf
woosthuizen@hspjolivier.co.za
Me. C. van Vuuren  Laerskool Netbalorganiseerder
VCSV
Nuusbrief
cvanvuuren@hspjolivier.co.za
Me. E. van Wyk  Graad 4 Onderwyseres evanwyk@hspjolivier.co.za