Personeel

 

Personeellid: Verantwoordelikhede: E-pos Adres:

Administratiewe Personeel

Mnr. J.C. Retief Skoolhoof jcretief@hspjolivier.co.za
Me. G. Warren Sekretaresse admin@hspjolivier.co.za
Me. A. Cronjé Oud-Skoliere Sekretaresse acronje@hspjolivier.co.za
Me. J. Schoonbee Finansiële Beampte jschoonbee@hspjolivier.co.za

Leierspan

Mnr. M. Cronjé  Adjunkhoof
Sport en Bemarking
mcronje@hspjolivier.co.za
Me. R. Eygelaar  Personeelhoof
Graad 1 Onderwyseres
reygelaar@hspjolivier.co.za
Me. S. Jansen van Rensburg  Hoof van Akademie sjansenvanrensburg@hspjolivier.co.za
Me. C. Henning  Skool Administrasie
Boekekamer
chenning@hspjolivier.co.za

Graadhoofde

Me. M. Raats  Graad R-3 Graadhoof
Debat/Redenaars: Gr.4-7
Noodhulp
mraats@hspjolivier.co.za
Mnr. L. Wepener  Huis W.E.G. Louw Superintendent
Graad 4-7 Graadhoof
lwepener@hspjolivier.co.za
Mnr. J. Taljaard  Graad 8 – 9  Graadhoof jtaljaard@hspjolivier.co.za
Me. M. Roux  Graad 10-12 Graadhoof
Hoof van Atletiek
Hokkie Organiseerder
mroux@hspjolivier.co.za

Akademiese Personeel

Alfabeties volgens van gelys

Me. L. Barnardt Netbalafrigter lbarnardt@hspjolivier.co.za
Me. S. Bosman  Noodhulp
Graad 5 Onderwyseres
sbosman@hspjolivier.co.za
Me. H. Coetzee  Hoof van Netbal
Graad 4 Onderwyseres
hcoetzee@hspjolivier.co.za
Me. R. Crous  Graad 1 Onderwyseres
Mini-Krieket
rcrous@hspjolivier.co.za
Me. P. de Klerk  Biblioteek
Voedingsprojek
pdeklerk@hspjolivier.co.za
Me. A. Gowar  Head of English Department
Hoërskool Tennis Organiseerder
agowar@hspjolivier.co.za
Me. I. Hurter  Graad R Onderwyseres ihurter@hspjolivier.co.za
Mnr. B. Korf  Hokkie Afrigter bkorf@hspjolivier.co.za
Mnr. B. Meier  Intern
Webbladadministrateur
bmeier@hspjolivier.co.za
Mnr. W. Oosthuizen  Biblioteek
Fotograaf
woosthuizen@hspjolivier.co.za
Me. C. van Vuuren  Laerskool Netbalorganiseerder
VCSV
cvanvuuren@hspjolivier.co.za
Me. S. Zeelie  Matriekafskeid Organiseerder
Hoërskool Netbal Organiseerder
szeelie@hspjolivier.co.za