Aansoek en Tariewe 2018

Kostes per jaar:          (Kostes vir 2018 is nou beskikbaar)

 • Eerste dag en SMS web betalings is betaalbaar op die eerste skooldag.
 • Skoolfonds is betaalbaar maandeliks, kwartaalliks of eenmalig
Graad: Skoolfonds: Eerste Dag: SMS Web: TOTAAL:
Graad R R 13 650 R 2 300 R50 R 16 000
Graad 1 – 3 R 13 650 R 2 300 R 50 R 16 000
Graad 4-12 R 15 350 R 2 600 R 50 R 18 000

Uiteensetting van skoolfonds:

Graad: Skoolfonds: Maandeliks (11): Kwartaalliks (4):
Graad R R 16 000 R 1 250 R 3 425
Graad 1 – 3 R 16 000 R 1 250 R 3 425
Graad 4-12 R 18 000 R 1 400 R 3 850

Addisionele Fooie per Kwartaal:

 • Kunsfooi Graad 4 – 9 is betaalbaar by die skool.
 • Kunsfooi Graad 10 – 12 is betaalbaar by Johan Carinus Kunsskool.
 • RTT en ENG HL is vooruitbetaalbaar.
Graad: RTT: ENG HL: KUNS: TOTAAL:
Graad 4 – 6  –  – R 90 R 360
Graad 7 – 9  –  – R 100 R 400
Graad 10 – 12 (1 vak)  –  – R 380 R 1 520
Graad 10 – 12 (2 vak)  –  – R 660 R 2 640
Graad 8 – 12  – R 380  – R 1 520
Graad 10 – 12 R 380  –  – R 1 520

Bank Besonderhede (Skool, Koshuis en Handboeke):

Hoërskool P.J. Olivier
FNB / Takkode: 210717
Tjekrekening – 62011048627

Verwysing:  Indien u reeds ‘n rekeningnommer het gebruik dit asb as verwysing, anders u kind se naam. Faks of epos asb bewys van betaling asook waarvoor die betalings is, bv. skoolfonds/koshuis/handboeke.

Huis W.E.G. Louw (Koshuis) Tariewe:

Kostes per jaar:

 • Die eerste dag betaling is betaalbaar op die eerste dag (geen toelating sonder hierdie betaling).
 • Koshuisfooie is betaalbaar maandeliks, kwartaalliks of eenmalig.
 • Losiesgelde is vooruitbetaalbaar. Ons kan ongelukkig geen inwoners huisves waarvan losiesgeld agterstallig raak nie. Indien daar nie by hierdie reël gehou word nie, sal inwoning opgeskort word. 
Losiestarief: Eerste Dag: TOTAAL:
R 20 180 R 2 000 R 22 180

Uiteensetting van losiestariewe:

Losiestarief: Maandeliks (11): Kwartaalliks (4):
R 22 180 R 1 840 R 5 045

Naweektarief:

R430 addisioneel per inwoner per naweek (buiten sportnaweke).

Middagete Tarief:

Middagete is betaalbaar per maand.

Graad: Per Dag: Per Maand:
Graad 1 – 3 R 35 R 560
Graad 4 – 12 R 45 R 700
Buite persoon R 45

LET WEL: om koshuistariewe vir ouers bekostigbaar te hou, word ons genoodsaak om ander inwoners, asook van tyd tot tyd, ander skoolgroepe deur die jaar te akkommodeer. 

Koshuisbenodighede:

 • Eie beddegoed
 • Slotte vir hangkas en kamerdeur (4 slotte)
 • Toiletware en handdoeke
 • Die washuis is gesluit. ‘n Outomatiese wasmasjien is beskikbaar vir inwoners oor ‘n naweek.