Visie en Missie

Visie:

Om aan die Grahamstad- en omliggende gemeenskap ʼn Afrikaanse skool van gehalte te bied wat voorsien aan die behoeftes van die huidige en toekomstige leerder.

Missie:

Om gehalte en relevante onderrig aan alle ingeskrewe leerders te bied wat gemik is op Christelike- en persoonlike ontwikkeling.

Om dit te bereik sal ons:

  1. Kwaliteit onderrig aan alle leerlinge bied,
  2. ons horison steeds verbreed om te voldoen aan die eise wat gestel word deur die maatskappy,
  3. vertrou op goeie bestuur en professionele onderrig,
  4. ‘n toegewyde en professionele werksetiek daar stel,
  5. daarna streef om veranderlik en aanpasbaar te bly om steeds te voorsien in die veranderende behoeftes van die gemeenskap.