Vakkeuses

Vakkeuses vir Graad 10-12:

Aan die einde van Graad 9, kry die Graad 9-leerders kans om vakke te kies wat hulle in Graad 10 – 12 wil neem.

Groep: Vakke:
1 English Home Language
English First Additional Language
2 Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid
3 Rekeningkunde
Geografie
Rekenaartoepassingstegnolgie (RTT)
Kuns*
4 Lewenswetenskappe
Besigheidstudies
Kuns*
5 Fisiese Wetenskappe
Geskiedenis
Kuns*
Verbruikerstudies

* LET WEL: Net EEN kuns vak mag gekies word. Indien ‘n leerder TWEE kuns vakke wil neem, moet die leerder aansoek doen om twee te neem.

Verpligte Vakke:

Die voglende vakke is verpligtend:

 • Afrikaans Huistaal
 • Lewensoriëntering

Vakkeuse vorm:

Laai die vakkeuse vorm hier af:     Vakkeuse vorm

Prosedure vir vakverandering:

Indien leerders in Graad 10-12 van vakke wil verander moet die volgende prosedure en reëls gevolg word:

Prosedure:

 1. Leerder moet die betrokke vakonderwysers spreek.
 2. Leerder vul die vakveranderingvorm in wat beskikbaar is hier of by mnr. Taljaard. Mnr. Taljaard lig die skoolhoof in.
 3. Ouer skryf ’n brief waarin hulle volledig motiveer waarom hulle kind van vak moet verander.
 4. Die ouer en leerder kom bespreek die veranderinge met die hoof.
 5. Indien goedgekeur skryf die hoof ’n motiveringsbrief.
 6. Die nuwe vakonderwyser verskaf ’n program waarin uiteengesit word hoe die leerinhoude ingehaal sal word.
 7. Alle dokumentasie word aan die departement van Onderwys voorgelê.
 8. Brief van die onderwyshoof (departement) waarin goedkeuring verleen word of afgekeur word word ontvang.
 9. Leerder verander van vak nadat alle prosedure gevolg en afgehandel is en goedkeuring skriftelik verkry is van die Departement van Onderwys.

Reëls:

 • Leerders mag in Graad 10:
  • vakke verander tot 30 April.
  • Indien van enige vakke verander word, moet die werk ingehaal word.
 • Leerders mag in Graad 11:
  • van EEN (1) vak verander voor 30 April.
  • Indien van ‘n vak verander word, moet die nuwe vak se kurrikulum ingehaal word vanaf Graad 10.

Vakveranderingvorm:

Laai die vakveranderingvorm hier af:     Vakveranderingvorm