Vakature

Hoërskool P.J. Olivier bied die volgende vakature aan:

Pos 1:     Intermediêre Fase: Graad 6-7

Pos 2:   Senior Fase: Graad 7-9

 

Albei hierdie vakature geniet ‘n mededingende salaris. Koshuis-inwoning is beskikbaar.

Hierdie vakature is permanente Beheerliggaam posisies vanaf 1 Januarie 2019.

Sluitingsdatum (Pos 1 en 2):     16 November 2018

Rig alle aansoeke aan:

Die Skoolhoof
Hoërskool P.J. Olivier
Posbus 273
Grahamstad
6140

OF stuur volledige aansoeke aan: jcretief@hspjolivier.co.za.