Personeel

Personeellid:

Verantwoordelikhede:

Administratiewe Personeel:

Mnr. J.C. Retief Skoolhoof
Mnr. J. Taljaard Adjunkhoof
Me. G. Warren Sekretaresse
Me. A. Cronjé Oud-Skoliere Sekretaresse
Me. J. Schoonbee Finansiële Beampte

Leierspan:

Me. R Eygelaar
Me. C. Henning
Mnr. J. Taljaard
Mnr. L. Wepener

Graadhoofde:

Me. M. Schoeman Graad R – 3
Me. E. van Wyk Graad 4 – 7
Me. L. Barnardt Graad 8 – 9
Me. M. Roux Graad 10 – 12

Akademiese Personeel:

(in alfabetiese volgorde)

Me. L. Barnardt Lewensoriëntering Vakhoof
Me. H. Coetzee Graad 4 Onderwyseres
Klerebank
Hoof van Netbal
Me. R. Crous Graad 1 Onderwyseres
Me. R. Eygelaar Graad 2 Onderwyseres
Me. A. Gowar Head of English Department
Me. E. Groenewald-Hallier
Me. C. Henning Wiskunde en Fisiese Wetenskappe Vakhoof
Skooladministrasie
Boekekamer
Me. I. Hurter Graad R Onderwyseres
Me. S. Jansen van Rensburg Rekeningkunde en Wiskundige Geletterdheid Vakhoof
Mnr. B. Korf Lewenswetenskappe
Hokkie Afrigter
Noodhulp
Skaak
Mnr. B.H. Kruger Geografie
Mnr. B. Meier Besigheidstudies
IT Administrateur
Webblad Administrateur
Mnr. W. Oosthuizen Biblioteek
English First Additional Language
Me. M. Roux Hoof van Atletiek
Afrikaans Huistaal Graad 7-9
Lewensorientering Graad 10-11
Me. M. Schoeman Graad 3 Onderwyseres
Debat/Redenaars Graad 4-7
Noodhulp
Mnr. J. Taljaard Hoof van Akademie
Afrikaans Huistaal Vakhoof
Me. C. van Vuuren Rekenaartoepassingstegnologie
Verbruikerstudies
Laerskool Netbal Organiseerder
VCSV
Nuusbrief
Me. E. van Wyk Bemarkingshoof
Graad 4 Onderwyseres
Mnr. L. Wepener Huis W.E.G. Louw Superintendent
Sporthoof
Wiskunde Graad 5-7