Personeel

Personeellid:

Verantwoordelikhede:

Administratiewe Personeel:

Mnr. J.C. Retief Skoolhoof
Me. G. Warren Sekretaresse
Me. A. Cronjé Oud-Skoliere Sekretaresse
Me. J. Schoonbee Finansiële Beampte

Leierspan:

Me. R Eygelaar
Me. C. Henning
Mnr. L. Wepener

Graadhoofde:

  Graad R – 3
Me. E. van Wyk Graad 4 – 7
Me. L. Barnardt Graad 8 – 9
Me. M. Roux Graad 10 – 12

Akademiese Personeel:

(in alfabetiese volgorde)

Me. L. Barnardt Lewensoriëntering Vakhoof
Me. H. Coetzee Graad 4 Onderwyseres
Klerebank
Hoof van Netbal
Me. V. Davids Geskiedenis Onderwyser
Mnr. S. Dolf Afrikaanse Onderwyser
Me. R. Crous Graad 1 Onderwyseres
Me. R. Eygelaar Graad 2 Onderwyseres  
Me. A. Gowar Head of English Department
Me. E. Groenewald-Hallier Graad R Onderwyseres
Me. C. Henning Wiskunde en Fisiese Wetenskappe Vakhoof
Skooladministrasie
Boekekamer
Me. S. Jansen van Rensburg Rekeningkunde en Wiskundige Geletterdheid Vakhoof
Mnr. B. Korf Lewenswetenskappe
Hokkie Afrigter
Noodhulp
Skaak
Mnr. E. du Preez Geografie
Mnr. B. Meier Besigheidstudies
IT Administrateur
Webblad Administrateur
Mnr. W. Oosthuizen Biblioteek
English First Additional Language
Me. M. Roux Hoof van Atletiek
Afrikaans Huistaal Graad 7-9
Lewensorientering Graad 10-11
Me. C. van Vuuren Rekenaartoepassingstegnologie
Verbruikerstudies
Laerskool Netbal Organiseerder
VCSV
Nuusbrief
Me. E. van Wyk Bemarkingshoof
Graad 4 Onderwyseres
Mnr. L. Wepener Huis W.E.G. Louw Superintendent
Sporthoof
Wiskunde Graad 5-7