.

Welkom by Hoërskool P.J. Olivier

 

Klik hier Aansoekvorms vir 2015.

Missie:

Om gehalte en relevante onderrig aan alle ingeskrewe leerders te bied wat gemik is op Christelike- en persoonlike ontwikkeling.

Om dit te bereik sal ons:

  1. Kwaliteit onderrig aan alle leerlinge bied,
  2. ons horison steeds verbreed om te voldoen aan die eise wat gestel word deur die maatskappy,
  3. vertrou op goeie bestuur en professionele onderrig,
  4. ‘n toegewyde en professionele werksetiek daarstel,
  5. daarna streef om veranderlik en aanpasbaar te bly om steeds te voorsien in die veranderende behoeftes van die gemeenskap.

Visie:

Om aan die Grahamstad- en omliggende gemeenskap ʼn Afrikaanse skool van gehalte te bied wat voorsien aan die behoeftes van die huidige en toekomstige leerder.

Taalbeleid:

Die skool se medium van onderrig is Afrikaans Eerste Taal HG. Alle klasse sal sodanig aangebied word. Van personeel word verwag om Afrikaans keurig en suiwer aan die leerlinge oor te dra. Alle personeel- en ouervergaderings sal in Afrikaans gehou word.